SASKIA VAN ENGELAND IS ARTIESTE en het liefst zo veelzijdig mogelijk.  Dat dat tot nu toe goed lukt, kan je op deze site bekijken. Kindertv, Freddy und die Düsenjäger, solo-zang , acts op maat, theatrale coaching, lokatietheater, film, televisie, musical, dinner-shows, presentaties en event-hosting, quizmaster, voice-over, het is me allemaal lief.  

 

SASKIA VAN ENGLAND IS AN ARTIST and preferably as versatile as possible. You can see how well this works so far on this site. Children's TV, Freddy und die Düsenjäger, solo singing, tailor-made acts, theatrical coaching, location theater, film, television, musical, dinner shows, presentations and event hosting, quiz master, voice-over, it's all sweet to me.

Banner foto's : Barbara van Ittersum foto Säkskia von Deutschland : Vincent van den Brink  foto KRO-NCRV still foto Diva Dichtbij: Harry Ligtvoet